Info

Återförsäljare

Tappa Trading är återförsäljare i Norden för Leadertech Machinery CO LTD. Detta är en stor  tillverkare som kan leverera  maskiner för de flesta branscher av hög kvalitét. 

Finansiering

Vi kan via vår samarbetspartner Wasa Kredit erbjuda olika finansieringsalternativ. Vi räknar gärna på månadskostnad för just er maskin.

Garanti

Vi lämnar 12 månaders garanti på mekaniska fel. Även på elektriska fel och elektroniska komponenter lämnar vi 12 månaders garanti. Våra maskiner har garanti för tillverkningsfel i 12 månader från installationsdatum eller 18 månader max från tillverkningsdatum beroende på vilket som inträffar först. Garantin täcker inte skador orsakade av transportskador, lagringsskador,olycksfall,slarv eller felaktigt handhavande. Garantin täcker inte heller skador orsakade av elektriska fel etc. i er anläggning. 

Garantin gäller inte om reparationer,förändringar eller modifikationer utförts på maskinen utan skriftligt medgivande från oss. Vid användande av maskinen mer än 8 timmar dagligen kommer ersättningen reduceras proportionerligt. 

Garantin gäller för delar som av tillverkaren anses vara odiskutabelt tillverkningsfel. Förslitningsdelar och delar skadade av felaktig användning ersätts inte. 

Delar som ersätts av garantin levereras gratis. Logi och resekostnader för reparation på plats av våra tekniker ersätts av kunden. 

Ersättning för eventuella skador eller tapp av produktion på grund av maskinfel lämnas inte. 

Reservdelar

Vi håller de flesta delar i lager i Sverige för snabb distribution ut till kund.

CE-märkning

Samtliga maskiner vi säljer är CE-märkta och följer Europeisk standard vad gäller säkerhet,elstandard med mera. 

Leverans

Maskinerna offereras normalt inklusive frakt till kund. Kund ansvarar  för att truck eller dylikt finns tillgängligt för avlastning.

Leveranstid

Leveranstiden ligger normalt på ca 10-12 veckor räknat från när första betalning kommit oss tillhanda. På specialmaskiner kan leveranstiden vara något längre.

Installation

Maskinerna kan fås installerade av tekniker från oss. Kund ansvarar då för att lyfthjälpmedel som truck etc. finns tillgängligt. Kund ansvarar för att el, tryckluft och dylikt finns framdraget till plats där maskinen skall ställas upp.

Utbildning

Igångsättning av maskin samt utbildning av personal kan ombesörjas av oss.

Mjukvara

Styrprogram ingår i alla maskiner. Cad och Camprogram kan levereras av oss. Vi kan leverera kompletta lösningar inklusive dator. (Begär offert).